Tất cả
Đệ kéo dt úp max nhanh, có ce...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
200,000đ
Nhiều ct ngon, đệ kame7 ttnl, ...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
420,000đ
Đệ gần 400tr sm, kame ngon...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
220,000đ
Acc max nhiều ct ngon, gần full...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
900,000đ
Còn nguyên 50 ngọc...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
30,000đ
Acc đệ hp cao, nt 15% galick ngo...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
500,000đ
Acc còn nguyên 75 ngọc...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
40,000đ
Acc đệ kéo dt ngon...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
200,000đ
Acc còn nguyên 200n, đệ kéo d...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
80,000đ
Td 900tr sm, đệ xd 150tr sm skil...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 6 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
100,000đ
Xd 6ti3 sm, đệ xd 1ti5 sm, skill...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
170,000đ
Xd 2ti5 sm, đệ nm 1tỉ sm, skil...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
320,000đ
Đệ 5ty7 sm...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
200,000đ
Đệ 1ty8...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
180,000đ
Td 700tr sm đệ nm 350k sm ...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
200,000đ
Acc ngon bổ rẻ ae múc đi uh a...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
200,000đ
Nm 40tỉ sm, đệ xd 750tr sm, sk...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
650,000đ
xd đi gần full máp id game đ...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
450,000đ
Td tn nhi đồng đt atm 2 kéo dt...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
120,000đ
Đệ atm...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
80,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như 

Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động ( Đang Trong Quá trình Bảo Trì), Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục : (Click) Dịch Vụ Ngọc Rồng